OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Numer konta za wyżywienie:

96 8872 0003 0040 5025 2000 0080

Numer konta za godziny:

33 8872 0003 0040 5025 2000 0050

 

ODBIORCA:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

  1. Nyska 11 , 48-320 Skoroszyce

tel. 077 431 80 96

 

Szanowni Państwo!

 
Bardzo prosimy, by opłaty za przedszkole były wpłacane

  W PRAWIDŁOWEJ WYSOKOŚCI 

 W TERMINIE

 do 10-ego każdego miesiąca ! 

Odpłatność składa się z dwóch części:

  • jedną część stanowi odpłatność za wyżywienie w wysokości:

dla dzieci do 5 godzin  - 4 zł dziennie

dla dzieci powyżej 5 godzin – 7 zł dziennie

Opłata naliczana jest według wzoru:

-stawka razy ilość dni roboczych w danym miesiącu-

Naliczona opłat uwzględnia nieobecności dziecka w przedszkolu

  • drugą część stanowi odpłatność za liczbę godzin korzystania dziecka z płatnych świadczeń przedszkola, wykraczających poza ustalony czas udzielania świadczeń bezpłatnych (08:30-13:30). Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń płatnych w wysokości 1,00 zł/godz.

W CELU RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z OPŁATY ZA PRZESZKOLE (WYŻYWIENIE) PROSIMY O ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 8:00

  • Data aktualizacji: 2024-04-11 18:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 633 372