UROCZYSTOŚC NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ

SAM_2413.JPG,
 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA KSIĘDZA PROFESORA JÓZEFA TISCHNERA SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIDZINIE

 

,,W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa.” ks. prof. Józef Tischner

           Słowa wypowiedziane przez wybitnego polskiego filozofa, górala, patriotę, księdza i zarazem profesora, stały się mottem uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Sidzinie, do której wszyscy przygotowywaliśmy się już od kilkunastu miesięcy. W tym czasie podjęto wiele działań, które miały na celu zapoznanie uczniów z wybranym w drodze głosowania Patronem – Księdzem Profesorem Józefem Tischnerem.

      25 października 2019 roku to długo wyczekiwana data przez całą społeczność szkolną, bowiem to właśnie tego dnia nastąpiło uroczyste nadanie naszej szkole imienia oraz przekazanie i poświęcenie Sztandaru. O godzinie 9.40 uczniowie w odświętnych strojach galowych zgromadzili się w szkolnym korytarzu i zwartym korowodem, razem z wychowawcami, orkiestrą i zaproszonymi gośćmi, udali się do kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Sidzinie. Na czele szły - poczty sztandarowe: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sidzinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chróścinie, Szkoły Podstawowej w Skoroszycach, Związku Górali Żywieckich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie. Uroczystość uświetniała Nyska Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Łozińskiego. Po wprowadzeniu Sztandaru do kościoła, rozpoczęła się Msza Święta, którą koncelebrowali: ks. Waldemar Musioł – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, wieloletni proboszcz parafii - ks. Michał Wieczorek oraz proboszcz ks. Rafał Prusko. W czasie Mszy Świętej dokonano uroczystego poświęcenia Sztandaru, a ksiądz Waldemar Musioł wygłosił kazanie, w którym przybliżył postać naszego Patrona oraz jego najważniejsze myśli i dokonania, które po raz kolejny utwierdziły wszystkich zgromadzonych w przekonaniu, że Józef Tischner jest wielkim i wyjątkowym człowiekiem, a szkoła w Sidzinie ma zaszczyt nosić Jego imię.

       Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, na której widnieje myśl Księdza Profesora: ,,Wychowują jedynie Ci, którzy mają nadzieję”. Goście Honorowi, w asyście dzieci w góralskich strojach, przecięli biało-czerwone wstęgi oplatające tablicę. Następnie wszyscy udali się korytarzem ozdobionym pięknymi kwiatowymi kompozycjami, wykonanymi przez Panią Beatę Malec, do sali gimnastycznej, która specjalnie na tę wyjątkową okazję została przepięknie udekorowana.

         Po odśpiewaniu ,,Mazurka Dąbrowskiego” głos zabrała Pani Dyrektor Anna Harasiuk, która przywitała zaproszonych gości oraz przeczytała list od Kazimierza Tischnera, w którym poinformował obecnych, że niedługo odwiedzi szkołę w Sidzinie. Swą obecnością zaszczycili nas między innymi: M. Siek – Opolski Kurator Oświaty, M. Tischner – brat Patrona wraz z żoną, B. Dybczak - Wójt Gminy Skoroszyce, B. Rudkowski Z-ca Wójta Gminy Skoroszyce, H. Sokołowski – Przewodniczący Rady Gminy, Radni i Sołtysi Gminy Skoroszyce, T. Kosecki – Kierownik GZEASiP w Skoroszycach, M. Tarczyńska – Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce, M. Marfiany – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skoroszycach wraz z zastępcą p. B. Piwowarczyk, K. Kozera – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chróścinie, S. Kulpa – wieloletni Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sidzinie, ks. M. Wieczorek – proboszcz, L. Zając – Przyjaciel Szkoły, B. Dziergas – Góralka Seniorka, a także nauczyciele i rodzice związani z naszą szkołą oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pożytku publicznego.

       Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sokołowski odczytał Akt Nadania Imienia Księdza Profesora Józefa Tischnera Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Sidzinie. Został złożony na ręce Pani Dyrektor, która zaprezentowała sylwetkę Patrona i wręczyła pisemne podziękowania fundatorom Sztandaru. Kolejnym punktem była ceremonia przekazania Sztandaru. Poczet Rady Rodziców przekazał go Pani Dyrektor, która podziękowała za ten cenny dar i zapewniła, że stanie się on symbolem wartości będących fundamentem pracy szkoły, po czym przekazała go Pocztowi Uczniów. Ci zapewnili, iż otoczą go powszechnym szacunkiem i czcią. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Rodziny Szkół Tischnerowskich, do której właśnie dzisiaj dołączyła nasza szkoła i stała się, jak mówi Kazimierz Tischner – brat Patrona, ,,czterdziestym, najmłodszym dzieckiem należącym do tej rodziny”.

          Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Opolski Kurator Oświaty M. Siek wypowiedział piękne słowa o naszym Patronie i szkole. Pan Marian Tischner opowiadał dzieciom ciekawostki z życia swego brata i zapoznawał ich z Jego utworami. Ksiądz Michał Wieczorek wspominał o dożynkach w naszej miejscowości, na które wiele lat temu zaprosił Józefa Tischnera, który wtedy ujął go swą prostotą, serdecznością oraz miłością do świata i człowieka. Głos zabrali również: Pani Wójt Barbara Dybczak oraz Pan Leszek Zając, którzy pogratulowali uczniom, nauczycielom i rodzicom takiego wyjątkowego Patrona. Wszyscy ciepło i serdecznie wypowiadali się o naszej szkole, a na ręce Pani Dyrektor złożyli pamiątkowe upominki.

       Po przemówieniach wyprowadzono poczty sztandarowe, a zebranych gości zaproszono do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez nauczycielki Monikę Sadowską i Annę Samborską – Koc oraz uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII. Dzieci w bardzo obrazowy sposób zaprezentowały sylwetkę Patrona oraz Jego dorobek literacki. Okazały wdzięczność za wartości i nauki moralne, które Ksiądz Profesor przekazał kolejnym pokoleniom młodych Polaków. Uczniowie klasy VIII recytowali napisane przez siebie wiersze, w których opisywali Patrona. Na scenie można było zobaczyć fragmenty słynnej ,,Historii filozofii po góralsku” w grze aktorskiej naszych dzieci czy przenieść się do kościoła św. Marka w Krakowie, gdzie ksiądz Józef Tischner odprawiał słynne msze dla przedszkolaków. Program artystyczny obfitował w góralskie pieśni, a na koniec, w ramach zaznaczenia podniosłości tego wydarzenia, wystrzelono biało – czerwone konfetti.

     Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej doniosłej uroczystości. Goście robili pamiątkowe zdjęcia i wpisywali się do księgi pamiatkowej. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że był to dzień, na który długo czekała szkoła w Sidzinie, ale też dzień, który już na zawsze pozostanie w pamięci tu obecnych.

Jesteśmy dumni, że Ksiądz Profesor Józef Tischner jest naszym Patronem!!!

 

 

  • Data aktualizacji: 2019-11-18 10:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 163 022